Υψηλές πιέσεις καλύπτουν την ηπειρωτική Ευρώπη το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Υψηλές πιέσεις καλύπτουν την ηπειρωτική Ευρώπη το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Υψηλές πιέσεις επικρατούν στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής Ευρώπης το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο GFS σε συνδυασμό με υπέρυθρη εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 στις 12:00 UTC της 15/01/2022.

Εικόνα 1. Πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο GFS και υπέρυθρη εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 (12:00Ζ | 15/01/2022)

Όμως παρά τις υψηλές πιέσεις που καλύπτουν την περιοχή, ο κατά τόπους συνδυασμός  συνθηκών θερμοκρασιακής αναστροφής στην κατώτερη τροπόσφαιρα, σχεδόν κορεσμένων σε υγρασία αερίων μαζών και ασθενών ανέμων είχαν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό χαμηλών νεφών και/ή ομιχλών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μεσημεριανής ραδιοβόλισης στην πόλη Essen της Γερμανίας (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Διάγραμμα Skew T – Log P της μεσημεριανής (12:00Ζ | 15/01/2022) ραδιοβόλισης στο Essen της Γερμανίας (ΠΗΓΗ: wyoming weather web)

H Εικόνα 3 είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης τεχνικής επεξεργασίας των εικόνων του δορυφόρου Meteosat-11, η οποία ονομάζεται “RGB Natural Color”. Σε αυτή την εικόνα η ομίχλη και τα χαμηλά νέφη φαίνονται με λευκές αποχρώσεις (πχ στη Γερμανία). Γαλάζιες αποχρώσεις υποδεικνύουν υψηλότερα νέφη αποτελούμενα από παγοκρυστάλλους (πχ στα σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας). Τέλος φωτεινές γαλάζιες ή πράσινες αποχρώσεις με χαρακτηριστική λεπτομέρεια στη υφή συνδέονται με χιόνι ή πάγο στο έδαφος (πχ στις Άλπεις και στις ορεινές περιοχές του Ελληνικού ηπειρωτικού κορμού).

Εικόνα 3. RGB Natural Color εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 (12:00Ζ | 15/01/2022) (ΠΗΓΗ: EUMETRAIN)