Ορατές από το διάστημα οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο Μαρόκο

Ορατές από το διάστημα οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο Μαρόκο

Το Μαρόκο βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών. Τα επίπεδα των χειμερινών βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν το 2021-2022 είναι 64% κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο και οι ταμιευτήρες του Μαρόκου, προσεγγίζουν κατά μέσο όρο μόνο το 33,2% της χωρητικότητάς τους. Μερικές από τις πιο ανησυχητικές συνθήκες παρατηρούνται στη γεωργική περιοχή της Doukkala, όπου η τεχνητή λίμνη του φράγματος Al Massira (νότια της Καζαμπλάνκα) βρίσκεται μόλις στο 6,7% της χωρητικότητάς της.

Οι δύο παρακάτω εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-3 στις 14 Φεβρουαρίου 2021 (αριστερά) και στις 13 Φεβρουαρίου 2022 (δεξιά) δείχνουν τις επιπτώσεις που έχει στη βλάστηση η σοβαρή ξηρασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαρόκο. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει γεωργικές εκτάσεις με βλάστηση σε πλήρη άνθηση πριν από περίπου ένα χρόνο. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει τις ίδιες περιοχές με σχεδόν ολική απουσία βλάστησης, ως αποτέλεσμα της απουσίας βροχοπτώσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-3