Πώς και πόσο έχει αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας η υπερθέρμανση του πλανήτη από τις αρχές του 20ου αιώνα;

Η επιταχυνόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα είναι δεδομένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, κατά την περίοδο 1901-1990 είχαμε άνοδο της παγκόσμιας μέσης στάθμης της θάλασσας κατά 12 εκατοστά, ενώ κατά την περίοδο μόνο από το 1993 μέχρι σήμερα είχαμε άνοδο λίγο πάνω από 10 εκατοστά [1]. … Continue reading Πώς και πόσο έχει αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας η υπερθέρμανση του πλανήτη από τις αρχές του 20ου αιώνα;