Αυξάνεται ο κίνδυνος καταστροφών από τροπικούς κυκλώνες στις ακτές των ΗΠΑ

Μέχρι μέσα του 20ου αιώνα, η εκδήλωση δύο διαδοχικών τροπικών κυκλώνων που έπλητταν στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και του Κόλπου του Μεξικού ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά ήταν πιο καταστροφικό από την εμφάνιση μόνο ενός κυκλώνα. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change  στις 27 Φεβρουαρίου 2023, δείχνει ότι τις τελευταίες δεκαετίες η πιθανότητα να πληγούν οι ακτές των ΗΠΑ από δύο διαδοχικούς τροπικούς κυκλώνες έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας του ωκεανού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κλιματικό σενάριο υψηλής εκπομπής θερμοκηπικών αερίων, η πιθανότητα εκδήλωσης δύο διαδοχικών τροπικών κυκλώνων (ή τυφώνων) που επηρεάζουν την ίδια τοποθεσία εντός 15 ημερών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ενώ κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα κάτι τέτοιο συνέβαινε μια φορά κάθε 10–92 έτη, μέχρι το 2070 θα έχει πιθανότητα εκδήλωσης κάθε ~1–2 χρόνια κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ και του Κόλπου του Μεξικού, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της κλιματικής αλλαγής.

Σε ένα υποθετικό σενάριο, καταστροφικοί τυφώνες παρόμοιας έντασης με τον “Katrina” (ο πιο καταστροφικός και πολύνεκρος τυφώνας του 2005) και ένας ακόμη με ένταση του “Harvey” (ο πιο καταστροφικός του 20017) που θα έπλητταν τις ΗΠΑ εντός 15 ημερών ο ένας μετά τον άλλον, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 1.000 χρόνια σύμφωνα με αριθμητικές προσομοιώσεις, προβλέπεται να έχει ετήσια πιθανότητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 1% στο τέλος του αιώνα.

Πηγή: Nature