Ακραία υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ελλάδα την Τετάρτη 18/01/2023

Ακραία (πιθανώς σε επίπεδα ρεκόρ) υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σήμερα Τετάρτη 18/01/2023 σε μεγάλο μέρος της χώρας μας σε μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφοριάς πάνω από την Ευρώπη.

Σε αρκετές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν έως και 4-6˚C υψηλότερες από τις αναμενόμενες κλιματικά μέγιστες θερμοκρασίες και έως 15-16˚C πάνω από τις αναμενόμενες κλιματικά ελάχιστες θερμοκρασίες!

.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα ακραία υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Ευρωπής όπου αρκετά ρεκόρ για την εποχή είναι πιθανό να σημειωθούν.

Πηγή: meteo.gr, ecmwf.int