Δορυφορικές φωτογραφίες πολύ υψηλής ανάλυσης των βουνών της Ηπείρου

Το climatebook παρουσιάζει τρεις δορυφορικές φωτογραφίες οι οποίες κατέγραψαν με πολύ υψηλή ανάλυση τη χιονοκάλυψη στην Τύμφη, το Σμόλικα και στο Γράμμο στις 7 Μαΐου 2022.

Τύμφη

Εικόνα 1. Δορυφορική 3D απεικόνιση της Τύμφης στις 7 Μαΐου 2022, Landsat8.

Σμόλικας

Εικόνα 2. Δορυφορική 3D απεικόνιση του Σμόλικα στις 7 Μαΐου 2022, Landsat8.

Γράμμος

Εικόνα 3. Δορυφορική 3D απεικόνιση του Γράμμου στις 7 Μαΐου 2022, Landsat8.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι προϊόν του δορυφόρου Landsat 8 της NASA σε συνεργασία με το Γεωλογικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Αντιστοιχούν στο φάσμα του φυσικού χρώματος με ανάλυση 30 μέτρων και παρουσιάζονται μετά από επεξεργασία από το climatebook.

Παρατηρείται εκτεταμένη χιονοκάλυψη για την εποχή και στα τρία (ψηλότερα) βουνά της Ηπείρου!

Η χιονοκάλυψη καταγράφεται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, χάρη στην πολύ υψηλή ανάλυση των οργάνων του δορυφόρου παρατήρησης της γης Landsat 8. Σημειώνεται πως στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 εκτοξεύτηκε ο νέος δορυφόρος Landsat 9, σε ανάλυση των 15 μέτρων.