Δορυφορικές φωτογραφίες πολύ υψηλής ανάλυσης των βουνών της Μακεδονίας και Θεσσαλίας

Το climatebook παρουσιάζει τρεις δορυφορικές φωτογραφίες οι οποίες κατέγραψαν με πολύ υψηλή ανάλυση τη χιονοκάλυψη σε τρία από τα υψηλότερα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας (αλλά και της χώρας), στον Όλυμπο, στο Βαρνούντα και στο Βόρα – Καϊμακτσαλάν, κατά το 3ο δεκαήμερο του Μαΐου 2022.

Όλυμπος

Εικόνα 1. Δορυφορική 3D απεικόνιση του Ολύμπου στις 23 Μαΐου 2022, Sentinel 2.

Βόρας

Εικόνα 2. Δορυφορική 3D απεικόνιση του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) στις 21 Μαΐου 2022, Sentinel 2.

Βαρνούντας

Εικόνα 3. Δορυφορική 3D απεικόνιση του Βαρνούντα στις 21 Μαΐου 2022, Sentinel 2.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι προϊόν του δορυφόρου Sentinel 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Αντιστοιχούν στο φάσμα του φυσικού χρώματος με ανάλυση 10 μέτρων και παρουσιάζονται μετά από επεξεργασία από το climatebook.

Η χιονοκάλυψη και στα 3 βουνά καταγράφεται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, χάρη στην πολύ υψηλή ανάλυση των οργάνων του δορυφόρου Sentinel 2.