Εκτεταμένες ομίχλες και χαμηλές νεφώσεις καλύπτουν τη Δυτική Μεσόγειο στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ομίχλες και πολύ χαμηλές νεφώσεις κάλυψαν το σύνολο σχεδόν της Δυτικής Μεσογείου καθώς και μέρος της Βόρειας Αδριατικής και Ιταλίας την τελευταία ημέρα του χρόνου που πέρασε. Στην εικόνα του Αμερικανικού περιβαλλοντικού δορυφόρου Aqua που ακολουθεί (Εικόνα 1) φαίνεται η τεράστια έκταση που καλύπτεται από ομίχλη/χαμηλή νέφωση το μεσημέρι (~12:45 UTC) της Παρασκευής 31/12/2021.

Εικόνα 1. Εικόνα του περιβαλλοντικού δορυφόρου Aqua το μεσημέρι της Παρασκευής 31/12/2021 (ΠΗΓΗ: https://worldview.earthdata.nasa.gov/)

Πως όμως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για ομίχλη/χαμηλή νέφωση και όχι για υψηλότερα νέφη; Ένας απλός τρόπος είναι να μελετήσουμε τη διαφορά θερμοκρασίας του νέφους από το υποκείμενο έδαφος ή υδάτινη επιφάνεια. Αν η διαφορά αυτή είναι μικρή ή σχεδόν μηδενική τότε πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για ομίχλη ή χαμηλές νεφώσεις, καθόσον η θερμοκρασία του νέφους πέφτει όσο πιο ψηλότερα στην τροπόσφαιρα βρίσκεται αυτό. Στις δύο εικόνες που ακολουθούν φαίνεται η Δυτική Μεσόγειος σε ορατό και σε υπέρυθρο κανάλι του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11. Ενώ λοιπόν στο ορατό κανάλι η μάζα φαίνεται ξεκάθαρα και συμπαγής, στο υπέρυθρο είναι σχεδόν αόρατη. Στο υπέρυθρο καταγράφεται εν γένει η θερμοκρασία ενός αντικειμένου. Εφόσον λοιπόν η νεφική μάζα είναι σχεδόν αόρατη στο υπέρυθρο και ξεκάθαρη και συμπαγής στο ορατό συμπεραίνουμε ότι η θερμοκρασία της είναι παρόμοια με αυτή του υποκείμενου εδάφους ή υδάτινης επιφάνειας, είναι λοιπόν πάρα πολύ κοντά στο έδαφος.

Εικόνα 2. Ορατό (αριστερά) και υπέρυθρο (δεξιά) κανάλι του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 (ΠΗΓΗ: http://www.eumetrain.org/)

 

Εξειδικευμένοι αλγόριθμοι και τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για την αναγνώριση και τον εντοπισμό χαρακτηριστικών των μετεωρολογικών φαινομένων. Στα πλαίσια του προγράμματος Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting (NWCSAF) της EUMETSAT έχει αναπτυχθεί προϊόν του οποίου βασικός στόχος είναι ο καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών των νεφικών σχηματισμών. Σύμφωνα λοιπόν και με αυτό το προϊόν (Εικόνα 3), τόσο η Δυτική Μεσόγειος όσο και μέρος της Βόρειας Αδριατικής και Ιταλίας καλύπτεται από χαμηλά ή πολύ χαμηλά νέφη, γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση ότι η εν λόγω περιοχές καλύπτονται από ένα εκτεταμένο στρώμα ομίχλης και χαμηλών νεφώσεων.

Εικόνα 3. Τύποι νεφών σύμφωνα με το προϊόν Cloud Type του NWCSAF (ΠΗΓΗ: https://www.nwcsaf.org/)