Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έκανε το ρεκόρ ετήσιας θερμοκρασίας του Ηνωμένου Βασιλείου 160 φορές πιο πιθανό

Το 2022 ήταν και επίσημα η θερμότερη χρονιά του Ηνωμένου Βασιλείου, με μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη των 10°C που καταγράφηκε για πρώτη φορά.

Μια μελέτη απόδοσης που διεξήχθη από επιστήμονες του Met Office έδειξε ότι αυτή που θα ήταν περίπου μια ετήσια θερμοκρασία μιά φορά στα 500 χρόνια σε ένα φυσικό κλίμα, όπου οι ανθρώπινες κλιματικές επιρροές εξαλείφονται, είναι πλέον πιθανή κάθε τρία έως τέσσερα χρόνια στο τρέχον κλίμα.

Δεδομένα που ανέλυσε το Met Office έδειξαν οτι η μέση ετήσια θερμοκρασία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 10 °C, τιμή που αποτελεί και την μεγαλύτερη από την αρχή των καταγραφών το 1884. Αυτή η μέση θερμοκρασία είναι + 0.89°C μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 και + 0.15°C μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ του 2014.

Όπως ανέφερε ο επιστήμονας του Met Office, Δρ Νίκος Χρηστίδης: «Για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο έτος ρεκόρ του 2022, χρησιμοποιήσαμε κλιματικά μοντέλα για να συγκρίνουμε την πιθανότητα εμφάνισης μέσης θερμοκρασίας 10°C στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στο σημερινό κλίμα όσο και σε εκείνο όπου οι ιστορικές ανθρώπινες κλιματικές επιρροές έχουν αφαιρεθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καταγραφή 10°C σε ένα φυσικό κλίμα θα γινόταν περίπου μία φορά κάθε 500 χρόνια, ενώ στο σημερινό μας κλίμα θα μπορούσε να είναι τόσο συχνά όσο μία φορά κάθε τρία έως τέσσερα χρόνια.

Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός ότι το 2022 ήταν επίσης η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στη χρονοσειρά 364 ετών Central England Temperature (CET) από το 1659, την μακροβιότερη χρονοσειρά θερμοκρασίας οργάνων στον κόσμο. Ο ετήσιος μέσος όρος CET για το 2022 ήταν 11,1°C, τιμή που είναι + 0.1°C υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ του 2014 όπου και είχαν καταγραφεί 11°C.

Πηγή: Met Office