Η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη

Ο χάρτης που παρατίθεται παρουσιάζει τη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, όπως καταγράφηκε από δορυφορικές μετρήσεις τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021. Όπως διακρίνουμε, το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ευρώπης είναι καλυμμένο με χιόνι.

Στην Ελλάδα διακρίνεται η χιονοκάλυψη από την πρόσφατη κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα.

Χάρτες χιονοκάλυψης Ευρώπης θα αναρτώνται στο climatebook σε εβδομαδιαία βάση.