Η έκταση του Αντικυκλώνα των Αζορών είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 1.200 ετών

Ο Αντικυκλώνας των Αζορών είναι μια εκτεταμένη περιοχή υψηλής ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και οι άνεμοι που τον περιβάλλουν κατευθύνουν τα βροχοφόρα καιρικά συστήματα και ρυθμίζουν τη μεταφορά ωκεάνιας υγρασίας στην Ευρώπη.

Η έκταση του Αντικυκλώνα των Αζορών επηρεάζει τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στο περιοδικό Nature, χρησιμοποίησε παρατηρήσεις και προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων για να δείξει ότι οι χειμώνες με εξαιρετικά μεγάλη έκταση των Αζορών είναι πολύ πιο συχνοί κατά την βιομηχανική εποχή (από το 1850 μέχρι σήμερα) σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ένα άμεσο αποτέλεσμα είναι οι ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες σε όλη τη Μεσόγειο, και κυρίως στη Νοτιοδυτική Ευρώπη.

Οι αριθμητικές προσομοιώσεις της ατμόσφαιρας την περασμένη χιλιετία υποδεικνύουν ότι η επέκταση του Αντικυκλώνα των Αζορών είναι άνευ προηγουμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χιλιετίας (από το 850), σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία καταγραφής υετού από την Πορτογαλία. Ο Αντικυκλώνας των Αζορών εμφανίζεται μετά το 1850 και ενισχύεται στον εικοστό αιώνα, κατά την ανθρωπογενή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Πηγή: Nature