Η έκταση του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική τον Οκτώβριο

Η μηνιαία έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής τον Οκτώβριο του 2021 έφτασε τα 7,33 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, 0,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 7%) κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Η φετινή έκταση του θαλάσσιου πάγου του Οκτωβρίου κατατάσσεται στην 9η χαμηλότερη θέση για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις δορυφορικές μετρήσεις των τελευταίων 43 ετών. Η τιμή του φετινού Οκτωβρίου παραμένει πάντως πολύ πιο υψηλή από το χαμηλό επίπεδο ρεκόρ του Οκτωβρίου του 2020.

Στο σχήμα δίνεται η χρονική μεταβολή των αποκλίσεων της έκτασης του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής για όλους τους Οκτώβριους από το 1979 έως το 2021. Οι αποκλίσεις εκφράζονται ως ποσοστό του μέσου όρου του Οκτωβρίου για την περίοδο 1991-2020. Αξιοσημείωτο είναι ότι και τα 15 τελευταία χρόνια, η έκταση του θαλάσσιου πάγου τον Οκτώβριο είναι χαμηλότερη της μέσης τιμής της περιόδου.

Πηγή: Copernicus Climate Change Service/ECMWF/EUMETSAT.