Η πρώτη ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας για το 2022

Το βράδυ της 10ης προς 11η Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η πρώτη ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας για το 2022. Πολλαπλοί πίδακες λάβας και ένα νέφος στάχτης που έφτασε στα 10 περίπου χιλιόμετρα ύψος, καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ηφαιστειακό νέφος που δημιουργήθηκε καταγράφηκαν πλήθος από ηλεκτρικές εκκενώσεις, κάτι που συμβαίνει σε πολύ ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις. Συγκρούσεις μεταξύ των βίαια κινούμενων σωματιδίων στάχτης και σε κάποιες περιπτώσεις σωματιδίων πάγου μέσα στο νέφος μεταφέρουν ηλεκτρικά φορτία τα οποία τελικά δημιουργούν περιοχές συγκέντρωσης σωματιδίων με αντίθετα ηλεκτρικά φορτία και ηλεκτρικά πεδία. Η μετακίνηση φορτίων αντίθετου προσήμου με σκοπό την εξουδετέρωση των πεδίων αυτών προκαλεί τις ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατμόσφαιρα που γενικά είναι γνώστες ως κεραυνοί και αστραπές.

Η Εικόνα 1 ελήφθη από τον περιβαλλοντικό δορυφόρο Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus στις 11:50 ώρα Ελλάδας της 11ης Φεβρουαρίου 2022. Σε αυτή φαίνεται ο ροή της λάβας η οποία ψύχεται καθώς κυλά στην νότια πλευρά του ηφαιστείου.

Εικόνα 1: Εικόνα περιβαλλοντικού δορυφόρου Sentinel-2 στις 11:50 ώρα Ελλάδας της 11ης Φεβρουαρίου 2022 (Credit: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery)

Στις Eικόνες 2 και 3 αντίστοιχα φαίνεται τόσο το ηφαιστειακό νέφος (Εικόνα 2) όσο και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις (Εικόνα 3), όπως τις κατέγραψε ο φακός των Salvatore Allegra και Emilio Messina για λογαριασμό του Associated Press.

Εικόνα 2: Το ηφαιστειακό νέφος της έκρηξης της Αίτνας (Credits: Salvatore Allegra/AP)

Εικόνα 3: Ηλεκτρικές εκκένωσες μέσα στο ηφαιστειακό νέφος της έκρηξης της Αίτνας (Credits: Emilio Messina/AP)

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ: Copernicus | abc news | CBS news