Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 27/12/2021-02/01/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Είναι χαρακτηριστική η απουσία βροχών στα δυτικά τμήματα της Μεσογείου, ενώ σημαντικά ύψη βροχής εντοπίζονται στην περιοχή της Κύπρου.

Στην Ελλάδα οι βροχές εντοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίοι καθώς και στην Κρήτη, όπου οι βροχές ήταν πολύ σημαντικές τις 2 τελευταίες ημέρες του 2021.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)