Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 31/01-06/02/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Είναι χαρακτηριστική για μια ακόμα εβδομάδα η απουσία βροχών στα δυτικά τμήματα της Μεσογείου, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούνται σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)