Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 14-20/02/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Είναι χαρακτηριστική για μια ακόμα εβδομάδα η απουσία βροχών στα δυτικά τμήματα της Μεσογείου. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στο Βόρειο Ιόνιο και στην Κέρκυρα, ενώ αρκετές βροχές καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)