Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 18-24/04/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Σημαντικά ύψη βροχής εντοπίζονται και την εβδομάδα αυτή στη Δυτική Μεσόγειο και σε περιοχές της Βόρειας Ιταλίας. Λίγες βροχές εντοπίζονται στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα καθώς και στην περιοχή της Κύπρου.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)