Μεταβολή της χρονικής μεταβλητότητας των ακραίων βροχοπτώσεων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Pusan της Νότιας Κορέας δείχνει ότι τα γεγονότα ακραίων βροχοπτώσεων παγκοσμίως δεν συμβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ακόμη, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ακραίων επεισοδίων βροχοπτώσεων συνεχώς μειώνεται σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ECMWF – ERA5). Η μελέτη ακόμη δημοσίευσε ενδιαφέροντα δεδομένα για την ομαδοποίηση των ακραίων φαινομένων και πώς αυτά έχουν επηρεαστεί από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Δεν αποδίδονται όλα τα ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε θέση πλέον να ποσοτικοποιεί τη συνεισφορά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μελέτη καταλήγει πως η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τα χρονικά χαρακτηριστικά των ακραίων βροχοπτώσεων και, ως εκ τούτου, θα γίνουν ακόμη πιο ασταθή στο άμεσο μέλλον, δηλαδή ακόμη πιο ακραία και καταστροφικά.

Πηγή: International Journal of Climatology