Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η αποτυχία των δράσεων για το κλίμα στην κορυφή των Παγκόσμιων Κινδύνων.

Click here to change this text

Η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2022, στη 17η έκδοσή της, διερευνά τέσσερις τομείς αναδυόμενου κινδύνου: κυβερνοασφάλεια, ανταγωνισμός στο διάστημα, άτακτη κλιματική μετάβαση και μεταναστευτικές πιέσεις, καθένας από τους οποίους απαιτεί παγκόσμιο συντονισμό για επιτυχή διαχείριση.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι στην κορυφή των βραχυπρόθεσμων παγκόσμιων κινδύνων της έκθεσης (0-2 χρόνια), ακολουθούμενα από βιοποριστικές κρίσεις και αποτυχία της κλιματικής δράσης. Αναφορικά με τους μεσοπρόθεσμους παγκόσμιους κινδύνους (2-5 χρόνια), στην κορυφή τοποθετείται η αποτυχία των δράσεων για το κλίμα ακολουθούμενη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής. Μακροπρόθεσμα (5-10 χρόνια), η αποτυχία των δράσεων για το κλίμα παραμένει η κύρια ανησυχία ακολουθούμενη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την απώλεια βιοποικιλότητας.

Ο Peter Giger, επικεφαλής του ομίλου για θέματα κινδύνου στη Zurich Insurance Group, ένας από τους στρατηγικούς εταίρους της έκθεσης, δήλωσε: «Η κλιματική κρίση παραμένει η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η αποτυχία δράσης για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να συρρικνώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά ένα έκτο και οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο COP26 εξακολουθούν να μην επαρκούν για την επίτευξη του στόχου του 1,5ºC. Δεν είναι πολύ αργά για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να δράσουν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να οδηγήσουν σε μια καινοτόμο, αποφασιστική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που προστατεύει τις οικονομίες και τους ανθρώπους».

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας η ιεράρχηση των κινδύνων έχει ως εξής: η παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κρίση χρέους, διακρατικές συγκρούσεις, και τέλος η ψηφιακή ανισότητα.

Πηγή: https://www.meteorologicaltechnologyinternational.com/news/