Σκανδιναβία: Ακραία χαμηλές θερμοκρασίες στις αρχές Ιανουαρίου 2024 - Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας με εύρος κοντά στους 50°C

Πολικές θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ επικράτησαν τις πρώτες ημέρες του 2024 στη Σκανδιναβία.

Η θερμοκρασία στο χωριό Kvikkjokk στην Βόρεια Σουηδία στις 3 Ιανουαρίου 2024 έπεσε στους -43.6 °C. Τιμή που αποτελεί την χαμηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο στην Σουηδία τα τελευταία 25 χρόνια.

Επιπλέον, και σε άλλες περιοχές της Σκανδιναβίας όπως στην Φινλανδία και στη Νορβηγία η θερμοκρασία έπεσε κάτω και από τους -35 °C, καταγράφοντας ένα από τα πιο παγερά 10ήμερα Ιανουαρίου (βλ. εικόνα 1).

Αντιθέτως, στις 9 Ιανουαρίου 2024 παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας της τάξης των 40-50 °C σε σχέση με 4-5 ημέρες πριν (βλ. εικόνα 2).

Εικόνα 1.Θερμοκασία αέρα στα 2μ στην Σκανδιναβία στις 9 Ιανουαρίου 2024.

Εικόνα 2.Θερμοκασία αέρα στα 2μ στην Σκανδιναβία στις 9 Ιανουαρίου 2024.