Σπάνια καταγραφή προσήνεμων ατμοσφαιρικών κυμάτων βαρύτητας

Στις 15 Ιανουαρίου 2022 το όργανο MODIS στον αμερικάνικο δορυφόρο Terra κατέγραψε μια σπάνια εικόνα δημιουργίας ατμοσφαιρικών βαρυτικών κυμάτων στην προσήνεμη πλευρά των Κανάριων Νήσων.

Στην εικόνα διακρίνεται η μεταφορά μεγάλης ποσότητας σκόνης από την Έρημο Σαχάρα, δυτικά των ακτών του Μαρόκου και της Δυτικής Σαχάρα. Συνήθως, οι ισχυροί καταβάτες άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν κύματα βαρύτητας στην υπήνεμη πλευρά των Κανάριων Νήσων, δηλαδή δυτικά των νησιών καθώς παρεμβάλλονται στη ροή των αερίων μαζών.

Αυτή τη φορά όμως τα πιο εμφανή κύματα εμφανίζονται ανατολικά των νησιών, επομένως πρόκειται για πιο σύνθετο φαινόμενο, πιθανόν λόγω της μεγάλης διαφοράς  πυκνότητας των αερίων μαζών που συγκρούστηκαν ανατολικά των Κανάριων Νήσων δημιουργώντας στάσιμα κύματα.