Στα ανώτερα όρια της η στάθμη της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου στα μέσα της Άνοιξης του 2022

Σημαντική αύξηση της στάθμης της Τεχνητής Λίμνης του Μόρνου παρατηρείται τον τελευταίο μήνα σε σύγκριση με το περασμένο φθινόπωρο και χειμώνα. Σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις η αύξηση στη συνολική έκταση της επιφάνειας λίμνης ξεπέρασε τα 5 km².

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το climatebook, από τον δορυφόρο Sentinel2 , στις 5 Οκτωβρίου 2021 η συνολική έκταση της επιφάνειας της λίμνης ήταν ~14 km², ενώ στις 28 Απριλίου του 2022 υπολογίστηκε ~19 km². Σημειώνοντας πως η συνολική έκταση της επιφάνειας λίμνης στη στάθμη υπερχείλισης υπολογίζεται στα 19 km², συμπεραίνεται ότι η στάθμη της Τεχνητής Λίμνης του Μόρνου τις τελευταίες μέρες προσεγγίζει τα όρια της υπερχείλισης.

Εικόνα 1. Δορυφορική 3D απεικόνιση της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου σημειώνοντας τα όρια (έκταση) αυτής κατά τον περασμένο Οκτώβριο του 2021, Sentinel2.

Στο παρακάτω βίντεο που επιμελήθηκε το climatebook παρουσιάζονται οι διαφορές στα όρια (έκταση) της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και τέλη Απριλίου του 2022. Οι εικόνες είναι προϊόν του δορυφόρου Sentinel2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Πηγές: Copernicus