Τα χιόνια του 2023 στην Ελλάδα

Η παρακολούθηση της έκτασης της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα είναι απαραίτητη για την εκτίμηση των αλλαγών που παρατηρούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο χάρτης παρουσιάζει την απόκλιση των ημερών χιονοκάλυψης στην Ελλάδα το 2023, σε σχέση με τη μέση τιμή των τελευταίων 20 ετών. Οι ημέρες χιονοκάλυψης στην Βόρεια Ελλάδα και την Πίνδο ήταν ~15-20 ημέρες λιγότερες από την κανονική τιμή.

Οι ημέρες χιονοκάλυψης ήταν περισσότερες από τη μέση τιμή στη Στερεά Ελλάδα και σε περιοχές της Κρήτης, λόγω της κακοκαιρίας «Βαρβάρα» τον Φεβρουάριο του 2023.

Εικόνα 1. Αποκλίσεις των ημερών χιονοκάλυψης ετησίως στην Ελλάδα για το 2023.

Χάρτες ανά μήνα δίνονται στο State of the Climate 2023 του Climatebook, στο σύνδεσμο: https://climatebook.gr/statistics/klimatiki-apotimisi-2023

Δεδομένα από: NSIDC.