Θαλάσσιος καπνός γύρω από την Κρήτη

Ένα όχι σπάνιο αλλά πάντα εντυπωσιακό φαινόμενο συμβαίνει το πρωί της Τετάρτης 18 Μάιου 2022 στις θαλάσσιες περιοχές που περιβάλλουν την Κρήτη. Θαλάσσιος καπνός περικλείει το νησί από όλες τις πλευρές του, φτάνοντας μάλιστα έως τις νότιες ακτές του. Ο θαλάσσιος καπνός είναι ομίχλη και πολύ χαμηλές νεφώσεις που δημιουργούνται επάνω από την θάλασσα όταν στην περιοχή επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο θαλάσσιος καπνός δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό: (α) της ασθενούς νότιας ροής θερμών αερίων μαζών στα κατώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, (β) των συνθηκών ευστάθειας στην περιοχή και (γ) της έλλειψης ισχυρών ανέμων. Έτσι τελικά θερμές αέριες μάζες βρέθηκαν επάνω από την ψυχρή θάλασσα, ψήχθηκαν και «συμπύκνωσαν» μέρος των υδρατμών που κουβαλούσαν. Η ομίχλη και τα χαμηλά νέφη που δημιουργηθήκαν διατηρήθηκαν λόγω της έλλειψης αξιόλογων κατακόρυφων ή οριζοντίων κινήσεων. Μάλιστα, παρασυρόμενα από την ασθενή νότια ροή κινήθηκαν προς βορά, φτάνοντας στις νότιες ακτές της Κρήτης.

Ο θαλάσσιος καπνός φαίνεται πολύ καθαρά στις εικόνες του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 (Εικόνες 1 και 2)  οι οποίες ελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης 18 Μαΐου 2022. Χαρακτηριστική είναι επίσης η εικόνα της μετεωρολογικής κάμερας της Γαύδου (Εικόνα 3). Τοποθετημένη στο λιμάνι του νησιού, το οποίο βρίσκεται στο μικρό ανέφελο κομμάτι που φαίνεται στην Εικόνα 2 απαθανάτισε τις χαμηλές νεφώσεις και την ομίχλη του θαλάσσιου καπνού που περικλείει την περιοχή.

Εικόνα 1. Επεξεργασμένη εικόνα του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11. (Πηγή δεδομένων: EUMETSAT)

Εικόνα 2. Εικόνα στο ορατό φάσμα του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11. (Πηγή δεδομένων: EUMETSAT)

Εικόνα 3. Εικόνα μετεωρολογικής κάμερας του λιμένα Γαύδου. (Πηγή: cretaweather.gr)

Πηγές δεδομένων και εικόνων: EUMETSAT, cretaweather.gr