Σε χαμηλά επίπεδα η στάθμη της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Σημαντική μείωση της έκτασης της τεχνητής Λίμνης του Μόρνου παρατηρείται τον τελευταίο μήνα λόγω της απουσίας βροχών, των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και ως αποτέλεσμα του πολύ ήπιου χειμώνα με τις ελάχιστες χιονοπτώσεις στα ορεινά, όπου η τήξη τους δεν πρόσφερε τα μέγιστα στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το climatebook, από τον δορυφόρο Sentinel-2, στις 2 Ιουλίου 2023 (ένα χρόνο πριν) η συνολική έκταση της επιφάνειας της λίμνης ήταν ~16.5 km², ενώ στις 26 Ιουνίου 2024 υπολογίστηκε ~12.8 km². Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η έκταση της λίμνης είναι κατά 15-20% συρρικνωμένη σε σχέση με την μέση τιμή από το 2010.

Η έκταση της τεχνητής Λίμνης του Μόρνου για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπολογίζεται ως η μικρότερη από το 2010 που υπάρχουν δορυφορικές παρατηρήσεις πολύ υψηλής ανάλυσης. Σημειώνεται ότι η τεχνητή Λίμνη του Μόρνου αποτελεί τον κύριο ταμιευτήρα ύδρευσης της Αθήνας.

Η έλλειψη αξιόλογων βροχοπτώσεων, η επιμονή των πολύ υψηλών θερμοκρασιών αλλά και οι λιγοστές χιονοπτώσεις του χειμώνα αυξάνουν τον κίνδυνο λειψυδρίας για την συνέχεια του καλοκαιριού σε περιοχές της χώρας.

Εικόνα 1. Δορυφορική 3D απεικόνιση της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου στις 2 Ιουλίου 2023 από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2. Πηγή δεδομένων: Sentinel-2/Copernicus. Ανάλυση & οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

Εικόνα 2. Δορυφορική 3D απεικόνιση της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου στις 26 Ιουνίου 2024 από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2. Πηγή δεδομένων: Sentinel-2/Copernicus. Ανάλυση & οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

 

Πηγές δεδομένων: Sentinel-2/Copernicus, Landsat-8/USGS.