Ο θερμός χειμώνας 2023-2024 και τα ανοιξιάτικα θερμά κύματα εξαφανίζουν την χιονοκάλυψη στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια

Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το NSIDC που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του climatebook.gr, η χιονοκάλυψη στα Βαλκάνια και γενικότερα στην περιοχή της Ευρώπης στα μέσα της άνοιξης 2024, παρουσιάζεται αρκετά περιορισμένη σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας 2004-2023.

Ο ήπιος και θερμός χειμώνας του 2023-2024 (σε πολλές περιοχές ο πιο θερμός όλων των εποχών), καθώς και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τον τελευταίο μισό μήνα στην Ευρώπη, περιόρισαν κατά μεγάλο βαθμό την χιονοκάλυψη, μειώνοντας της έως και 60-70%.

Στην περιοχή της Ευρώπης η έκταση της χιονοκάλυψης στις 10 Απριλίου 2024 κατατάσσεται ως η 5η χειρότερη για αυτή την περίοδο από το 2004*, με συνολική έκταση στα ~ 272.000 km2, μόλις ~365.000 km2 λιγότερα από τον μέσο όρο της 20ετίας 2004-2023.

Εικόνα 1. Η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη στις 10 Απριλίου 2024 (λευκό χρώμα) και η εκλιπούσα χιονοκάλυψη (κόκκινο χρώμα) για την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τον μέσο όρο της 20ετίας 2004-2023. Πηγή δεδομένων: IMS/NSIDC. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

Εικόνα 2. Συνολική έκταση χιονοκάλυψης σε τετραγωνικά χιλιόμετρα για την Ευρώπη στις 10 Απριλίου από το 2004 έως και το 2024. Πηγή δεδομένων: IMS/NSIDC. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

Στα Βαλκάνια η έκταση της χιονοκάλυψης στις 10 Απριλίου 2024 κατατάσσεται ως η 8η χειρότερη για αυτή την περίοδο από το 2004*, με συνολική έκταση στα 17.500 km2, μόλις ~10.000 km2 λιγότερα από τον μέσο όρο της 20ετίας 2004-2023.

Εικόνα 3. Η χιονοκάλυψη στα Βαλκάνια στις 10 Απριλίου 2024 (λευκό χρώμα) και η εκλιπούσα χιονοκάλυψη (κόκκινο χρώμα) για την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τον μέσο όρο της 20ετίας 2004-2023. Πηγή δεδομένων: IMS/NSIDC. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

Εικόνα 4. Συνολική έκταση χιονοκάλυψης σε τετραγωνικά χιλιόμετρα για τα Βαλκάνια στις 10 Απριλίου από το 2004 έως και το 2024. Πηγή δεδομένων: IMS/NSIDC. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr.

* Σημειώνεται πως υπάρχουν κάποιες χρονιές που υπήρχαν επεισόδια χιονιού στις αρχές με μέσα Απριλίου.

Πηγή δεδομένων: NSIDC.