Πρώτη λεπτομερής απεικόνιση της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας από την αποστολή SWOT της NASA

Δημοσιοποίηθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των καταγραφών του ύψους της επιφάνειας της  θάλασσας από τον δορυφόρο Surface Water and Ocean Topography (SWOT) της NASA, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022. Ο δορυφόρος συνέλεξε τα δεδομένα που απεικονίζονται, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιστημονικού κύκλου λειτουργίας 21 ημερών του SWOT, τον οποίο ολοκλήρωσε μεταξύ 26 Ιουλίου και 16 Αυγούστου 2023.

Ο SWOT μετρά το ύψος σχεδόν όλων των υδάτων στην επιφάνεια της Γης, παρέχοντας μια από τις πιο λεπτομερείς, ολοκληρωμένες απόψεις των ωκεανών και των λιμνών και ποταμών γλυκού νερού του πλανήτη. Ο δορυφόρος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της NASA και της γαλλικής διαστημικής υπηρεσίας, CNES (Centre National d’Études Spatiales).

 Η απεικόνιση (πηγή: NASA/JPL-Caltech) δείχνει τις ανωμαλίες του ύψους της επιφάνειας της θάλασσας σε όλο τον κόσμο: Με κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα υποδηλώνονται τα ύψη των ωκεανών που ήταν υψηλότερα από το παγκόσμιο μέσο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας, ενώ με μπλε αντιπροσωπεύονται τα ύψη που βρέθηκαν χαμηλότερα από το μέσο όρο.

Οι διαφορές στη στάθμη της θάλασσας μπορούν επίσης να εντοπίσουν τα ωκεάνια ρεύματα, όπως το Ρεύμα του Κόλπου που έρχεται από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ ή το ρεύμα Kuroshio από τις ανατολικές ακτές της Ιαπωνίας. Το ύψος της επιφάνειας της θάλασσας μπορεί επίσης να υποδείξει περιοχές με σχετικά θερμότερα ύδατα – όπως το ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού κατά τη διάρκεια του φαινομένου Ελ Νίνιο – επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται.

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το πρωτοποριακό \ραντάρ Ka-band Radar Interferometer (KaRIn).  Οι ηλεκτρικοί παλμοί στέλνονται από το ραντάρ και ανακλώνται πίσω από την επιφάνεια της Γης, αποτυπώνοντας τις μετρήσεις του ύψους της στάθμης της θάλασσας σε λωρίδες (οι οποίες είναι εμφανείς στην απεικόνιση), καθώς ο δορυφόρος “κυκλώνει” τον πλανήτη. 

«Η λεπτομέρεια που στέλνει το SWOT για το επίπεδο της θάλασσας σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτη», δήλωσε ο Parag Vaze, διευθυντής του έργου SWOT στο Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA. «Τα δεδομένα θα ωθήσουν την έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα βοηθήσουν τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο να προετοιμαστούν καλύτερα για έναν κόσμο που θερμαίνεται».

 

Πηγή: NASA JPL