2022: Το πιο θερμό έτος τα τελευταία 150 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη

Το 2022 χαρακτηρίστηκε από πολλά ακραία καιρικά γεγονότα. Σε πολλά μέρη του πλανήτη όπως, και στην Ευρώπη, καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες και κύματα καύσωνα μεγάλης διάρκειας.

Το έτος 2022 καταγράφηκε ως το 5ο πιο θερμό παγκοσμίως, ενώ για την Ευρώπη ήταν το 2ο πιο θερμό έτος, μετά το 2020 που παραμένει το πιο θερμό έτος των τελευταίων τουλάχιστον 150 ετών.

Παγκοσμίως, η μέση θερμοκρασία για το 2022 κυμάνθηκε κατά 0.3°C πάνω από την μέση τιμή της 30ετίας 1991-2020. Επιπλέον, η μέση θερμοκρασία ήταν σχεδόν 1.2°C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1850-1900 (προβιομηχανική εποχή). Τα θερμότερα έτη από το 1850 σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια

Στην Ευρώπη, η μέση θερμοκρασία το 2022 κυμάνθηκε κατά 0.87°C, πάνω από την μέση τιμή της 30ετίας 1991-2020. Το 2022 κατατάσσεται ως το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί για την Ευρώπη, λίγο θερμότερο από το 2014, το 2015 και το 2019, όταν οι αντίστοιχες αποκλίσεις θερμοκρασίας ήταν μεταξύ 0.74°C και 0.79°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έζησαν το θερμότερο έτος τουλάχιστον από το 1850. Πιο συγκεκριμένα, το 2022 ήταν το θερμότερο έτος στα χρονικά των καταγραφών για τις παρακάτω χώρες, με συνολικό πληθυσμό 350 εκατομμύρια κατοίκους:

  • Αγγλία
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Πορτογαλία
  • Ιταλία
  • Ελβετία
  • Σλοβενία
  • Κροατία
  • Βέλγιο
  • Ιρλανδία

Πηγή δεδομένων: Copernicus.eu