24 ώρες στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από το «μάτι» του Meteosat-11

Ο Meteosat-11 είναι ο βασικός γεωστατικός μετεωρολογικός δορυφόρος της Ευρώπης. Ως «γεωστατικός» δορυφόρος παρακολουθεί αδιάλειπτα την υδρόγειο από το ίδιο σημείο και συγκεκριμένα πάνω από το 0 γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Οι πολύτιμές πληροφορίες που μας στέλνει χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών. Με τη βοήθεια κατάλληλων αλγορίθμων δημιουργήθηκαν οι εικόνες που συνθέτουν το βίντεο που ακoλουθεί και παρουσιάζει ένα εικοσιτετράωρο (πρωί Σαββάτου 02/04/2022 – πρωί Κυριακής 03/04/2022) της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το κατέγραψε ο Meteosat-11.