Ανταρκτική: Αρνητικό ρεκόρ στην έκταση του θαλάσσιου πάγου • Η χαμηλότερη στα χρονικά

Η έκταση του θάλασσιου πάγου της Ανταρκτικής μειώνεται με ολόενα και ταχύτερους ρυθμούς. Βαδίζοντας προς το τέλος του καλοκαιριού η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής σημείωσε νέο αρνητικό ρεκόρ στην έκτασή του από τις αρχές των καταγραφών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε στα 1.8 εκ km², περίπου 1 εκ km² κάτω από το μέσο όρο της περίοδου 1981-2010.

Σημειώνοντας πως το ρεκρόρ σημειώθηκε περίπου 1-2 βδομάδες πρίν την αναμενόμενη ελάχιστη τιμή που καταγράφεται κάθε καλοκαίρι.

Στο παρακάτω βίντεο που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του climatebook, παρουσιάζεται η πορεία και η απώλεια του θαλάσσιου πάγου κατά την περίοδο Οκτώβριος 2022 με μέσα Φεβρουαρίου 2023.

Πηγή δεδομένων: OSI-SAF, NSIDC