Απειλείται ο βιότοπος του καρχαρία τίγρη στην Καραϊβική από την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας

Οι καρχαρίες τίγρης μεταναστεύουν βορειότερα από τους βιότοπούς τους στην Καραϊβική λόγω της απότομης κλιματικής αλλαγής.

Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας, απομακρύνονται από προστατευμένες περιοχές και να διατρέχουν κίνδυνο από τον άνθρωπο.

Η παραπάνω δορυφορική εικόνα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 στις 14 Ιανουαρίου 2022, δείχνει ένα από τα νησιά των Exumas στις Μπαχάμες της Καραϊβικής Θάλασσας που είναι αγαπημένος βιότοπος καρχαριών τίγρης.

 

Εικόνα: Albert kok – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8969258