Αποκαλύφθηκαν τεράστιες εκπομπές μεθανίου στο Τουρκμενιστάν

Το μεθάνιο (CH4) είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει σχετικά σύντομη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα (9 ± 1 έτη) αλλά μπορεί να συγκρατήσει περίπου 86 φορές περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα από ότι το διοξείδιο του άνθρακα σε διάστημα 20 ετών.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συγκεντρώσεις μεθανίου στην ατμόσφαιρα αυξάνονται γρήγορα, κάτι που υπονομεύει τον στόχο αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ως εκ τούτου, η μείωση των εκπομπών μεθανίου έχει προσδιοριστεί ως βασικό μέτρο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

Πρόσφατη επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Science and Technology, διαπίστωσε ότι η δυτική ακτή του Τουρκμενιστάν είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη εκπομπή μεθανίου στον κόσμο. Η λεπτομερής ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων αποκάλυψε 29 διαφορετικά γεγονότα υπερ-εκπομπών μεθανίου μεταξύ 2017 και 2020, αν και παλαιότερα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι «αυτός ο ρυθμός εκπομπής συμβαίνει εδώ και δεκαετίες». Ως υπερ-εκπομπή ορίστηκε η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα άνω των 1800 kg μεθανίου ανά ώρα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι 24 από τα 29 συμβάντα υπερ-εκπομπών προέρχονταν από πυρκαγιές σε αντλίες εξόρυξης φυσικού αερίου. Αν και οι πυρκαγιές έσβηναν, συνέχιζε να απελευθερώνεται μεθάνιο απευθείας στον αέρα. Τα άλλα πέντε συμβάντα συνδέονταν με διαρροές αγωγών και όλα τα γεγονότα διαχειρίζονταν κρατικές εταιρείες.

«Μια πυρκαγιά είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί από πολλούς δορυφόρους ή από το έδαφος», δήλωσε ο Itziar Irakulis-Loitxate, από το Universitat Politècnica de València στην Ισπανία, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. «Αλλά η αόρατη απελευθέρωση μεθανίου ήταν κάτι που δεν μπορούσες να αναγνωρίσεις εύκολα μέχρι πριν από δύο χρόνια».

Αυτές οι διαρροές μεθανίου θα μπορούσαν εύκολα να διορθωθούν, λένε οι ειδικοί, και θα μείωναν σημαντικά την παγκόσμια θέρμανση. Οι διαρροές μεθανίου μόνο από τα δύο κύρια πεδία ορυκτών καυσίμων του Τουρκμενιστάν προκάλεσαν περισσότερη παγκόσμια θέρμανση το 2022 από ό,τι το σύνολο των εκπομπών άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψαν τα δορυφορικά δεδομένα.

Πηγή: Environmental Science and Technology