Δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης των Ελληνικών Παραλιών | Κέρκυρα - Ζάκυνθος

Με αφορμή την έναρξη του θερινού ηλιοστασίου στις 21 Ιουνίου, το climatebook μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα παρουσιάζει δορυφορικές εικόνες από τις πιο γνωστές Ελληνικές Παραλίες και Νήσους.

Στο δεύτερο μέρος των δορυφορικών των Ελληνικών Παραλιών – Νήσων παρουσιάζεται η Κέρκυρα με τις πασίγνωστες παραλίες της στο βόρειο κομμάτι του νησιού, καθώς και το νησί της Ζακύνθου με τη γνωστή παραλία, το Ναυάγιο.

Κέρκυρα

Εικόνα 1. Δορυφορική εικόνα του νησιού της Κέρκυρας στις 25/06/2022 από το δορυφόρο Sentinel2 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus.

Ζάκυνθος

Εικόνα 2. Δορυφορική εικόνα του νησιού της Ζακύνθου στις 27/06/2022 από το δορυφόρο Sentinel2 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι προϊόν του δορυφόρου Sentinel 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Αντιστοιχούν στο φάσμα του φυσικού χρώματος με ανάλυση 10 μέτρων και παρουσιάζονται μετά από επεξεργασία από το climatebook.

Πηγές: Copernicus