Έγκαιρες προειδοποιήσεις για όλους: Προστασία όλων από τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι κόστισαν πάνω από 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε ώρα, τιμή που είναι πιθανώς υποεκτιμημένη λόγω έλλειψης στοιχείων από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Η «Έγκαιρες Προειδοποιήσεις για Όλους» (Early Warnings for All) είναι μια πρωτοβουλία υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καιρικών καταστροφών (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Η πρωτοβουλία στοχεύει να διασφαλίσει ότι έως το τέλος του 2027 όλοι στη Γη θα προστατεύονται από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ο WMO είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των παρατηρήσεων, αναλύσεων και προγνώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι να παρέχονται έγκαιρες προειδοποιήσεις, επιτρέποντας έτσι τους μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης να κινητοποιηθούν, να προστατεύσουν ανθρώπους και περιουσίες και να αποφύγουν καταστροφικές συνέπειες.

Έκθεση του 2023 σχετικά με την κατάσταση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο διαπίστωσε ότι 101 χώρες αναφέρουν πλέον ότι διαθέτουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, αριθμός που είναι διπλάσιος από αυτόν του 2015. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση, σχεδόν οι μισές χώρες του κόσμου

εξακολουθούν να μην διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Πρόκειται κυρίως για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Least Developed Countries – LDCs) και μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (Small Island Developing States – SIDS). Ο Eoin Moran, Διευθυντής του Met Éireann και Δεύτερος Αντιπρόεδρος του WMO, υπεύθυνος για την καθοδήγηση της εφαρμογής της «Έγκαιρες Προειδοποιήσεις για Όλους» δήλωσε: «Καθώς βλέπουμε τις αυξανόμενες επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλο τον κόσμο, όλες οι κοινότητες, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες, πρέπει να γίνουν ανθεκτικές στις επιπτώσεις των σύγχρονων κλιματικών και καιρικών συνθηκών, στις πλημμύρες και στην ξηρασία. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας καθώς και για τη μείωση των οικονομικών απωλειών».

 

Ανάγκη για περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς

 

Τα δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητα για την παραγωγή ακριβών μετεωρολογικών προγνώσεων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Απαιτούνται περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί, ιδιαίτερα σε περιοχές του κόσμου με ανεπαρκή κάλυψη, όπως οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. Πέρα από τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, υπάρχουν πολλά ακόμη πλεονεκτήματα από τη λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών σε υποεκπροσωπούμενες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, ένας μετεωρολογικός σταθμός που λειτουργεί για πολλά χρόνια σε μία περιοχή 0παρέχει πολύτιμα δεδομένα για το πώς αλλάζει το κλίμα σε αυτή και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των κλιματικών προγνώσεων.

 

Οικονομική υποστήριξη

 

Η δημιουργία και συντήρηση της υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να είναι πολύ κοστοβόρα.

Ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης Συστημάτων Παρατηρήσεων (Systematic Observations Financing Facility – SOFF) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε για να παρέχει χρηματοδότηση σε ευάλωτες χώρες ώστε να καλυφθεί το χάσμα καιρικών και κλιματικών δεδομένων. Ο μηχανισμός SOFF προσφέρει σημαντικά, βοηθώντας τις ευάλωτες χώρες να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν τις υποδομές τους για την παρακολούθηση του καιρού και του κλίματος, και αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της πρωτοβουλίας «Έγκαιρες Προειδοποιήσεις για Όλους».

 

Πηγή άρθρου: Met Éireann. Early Warnings for All: Protecting Everyone from Extreme Weather