Έκκληση ταχείας δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με το νερό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) και εννέα ακόμη διεθνείς οργανισμοί (μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ – UNEP και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά – UNICEF) απηύθυναν επείγουσα έκκληση προς τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα σε μία ολοκληρωμένη δράση για το νερό και το κλίμα εν όψει της COP26 που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη. Σε επιστολή που απευθύνεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο Συνασπισμός για το Νερό και το Κλίμα (https://www.water-climate-coalition.org) δηλώνει ότι «απαιτείται επειγόντως ταχεία δράση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με το νερό και επηρεάζουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη».

Η επιστολή απαριθμεί μια σειρά από επείγουσες προτεραιότητες που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις κυβερνήσεις όπως:

▪ Ενσωμάτωση της ατζέντας για το νερό και το κλίμα σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικού σχεδιασμού μέτρων προσαρμογής και ανθεκτικότητας, προάγοντας τη διασυνοριακή συνεργασία.

▪ Προώθηση και χρηματοδότηση παγκόσμιων συστημάτων παρακολούθησης του νερού για την παροχή έγκαιρης γνώσης σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαθεσιμότητα και τα επίπεδα ποιότητας του νερού σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

▪ Υποστήριξη τεχνικής, πολιτικής και επιστημονικής συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

▪ Ενθάρρυνση της καθολικής πρόσβασης σε έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με καταστροφές που σχετίζονται με το νερό για να υποστηριχθεί η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

▪ Προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης για τη διαχείριση των πλημμυρών και της ξηρασίας που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) παρακολούθηση, πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση, β) εκτίμηση τρωτότητας και επιπτώσεων,·και γ) ετοιμότητα, μετριασμό και αντιμετώπιση·

▪ Υποστήριξη της ενσωμάτωσης δεδομένων και προβλέψεων για τους κινδύνους για το κλίμα και το νερό στο σχεδιασμό ανθεκτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ειδικά για τους πιο ευάλωτους.