Εκτεταμένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης επηρεάζει την Ιβηρική

Ένα εκτεταμένο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης προς δυτικά και βόρεια ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου στη Βορειοδυτική Αφρική. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των συγκεντρώσεων σκόνης στην Ιβηρική Χερσόνησο την 3η Οκτωβρίου.

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το πεδίο του ανέμου στις 00:00 της 3η Οκτωβρίου σε διάφορα επίπεδα μέσα στην ατμόσφαιρα όπως εκτιμήθηκε από το λογισμικό NWC SAF με συνδυαστική χρήση δεδομένων του δορυφόρου Meteosat-11 και δεδομένων μοντέλου. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται κατάλληλα ψευδοχρωματισμένη εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 στις 12:00 της 3ης Οκτωβρίου, όπου οι περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης ατμοσφαιρικής σκόνης εμφανίζονται με ροζ αποχρώσεις. Τέλος στην Εικόνα 3, η οποία προκύπτει και πάλι μέσα από κατάλληλες διαδικασίες ψευδοχρωματισμού, παρουσιάζεται την ίδια στιγμή μια «αληθοφανής» απεικόνιση με τη σκόνη να φαίνεται με ημιδιαφανείς λευκές αποχρώσεις.

Εικόνα 1. Το πεδίο του ανέμου στις 00:00 της 3η Οκτωβρίου σε διάφορα επίπεδα μέσα στην ατμόσφαιρα όπως εκτιμήθηκε από το λογισμικό NWC SAF (Πηγή: NWC SAF, https://www.nwcsaf.org/)

Εικόνα 2. Ψευδοχρωματισμένη εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 στις 12:00 της 3ης Οκτωβρίου, όπου οι περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης ατμοσφαιρικής σκόνης εμφανίζονται με ροζ αποχρώσεις (Πηγή: EUMETSAT, https://www.eumetsat.int/)

Εικόνα 3. Ψευδοχρωματισμένη εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 στις 12:00 της 3ης Οκτωβρίου, όπου οι περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης ατμοσφαιρικής σκόνης εμφανίζονται με ημιδιαφανείς λευκές αποχρώσεις (Πηγή: EUMETSAT, https://www.eumetsat.int/)