Έκθεση για το κλίμα του 2021 από την Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία- Μέρος Α: Ρεκόρ αερίων θερμοκηπίου και στάθμης της θάλασσας

Οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου, τα παγκόσμια επίπεδα της θάλασσας και το θερμικό περιεχόμενο των ωκεανών έφθασαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ το 2021, σύμφωνα με την 32η ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κλίματος του 2021 –State of the Climate 2021 από την Αμερικάνικη Μετεωρολογική Εταιρεία- AMS (American Meteorological Society) η οποία δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Η διεθνής ετήσια ανασκόπηση του παγκόσμιου κλίματος βασίζεται σε συνεισφορές από περισσότερους από 530 επιστήμονες σε περισσότερες από 60 χώρες. Παρέχει την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους κλιματικούς δείκτες της Γης, τα αξιοσημείωτα καιρικά φαινόμενα και άλλα δεδομένα που συλλέγονται από σταθμούς και όργανα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που βρίσκονται στη γη, το νερό, τον πάγο και το διάστημα.

Αξιοσημείωτα ευρήματα από τη διεθνή έκθεση:

  • Τα αέρια του θερμοκηπίου της Γης ήταν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί

 Οι κύριες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών αερίων του θερμοκηπίου —διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου— αυξήθηκαν εκ νέου σε νέα υψηλά ρεκόρ το 2021. Η παγκόσμια μέση ετήσια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν 414,7 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Αυτό ήταν 2,3 ppm μεγαλύτερο από τα ποσά του 2020 και ήταν το υψηλότερο που μετρήθηκε στα σύγχρονα αρχεία παρατήρησης καθώς και το υψηλότερο τουλάχιστον τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια με βάση τα παλαιοκλιματικά αρχεία. 

 Η ετήσια μέση ατμοσφαιρική συγκέντρωση μεθανίου ήταν επίσης η υψηλότερη που έχει καταγραφεί και η ετήσια αύξηση 18 μερών ανά δισεκατομμύριο (ppb) ήταν η υψηλότερη από την έναρξη των μετρήσεων. Η ετήσια αύξηση του μεθανίου έχει επιταχυνθεί σημαντικά από το 2014. Η ετήσια αύξηση 1,3 ppb για το υποξείδιο του αζώτου ήταν η τρίτη υψηλότερη από το 2001, συμβάλλοντας σε μια παγκόσμια ετήσια μέση ατμοσφαιρική συγκέντρωση 334,3 ppb.

Mέσα παγκόσμια μοριακά κλάσματα (εβδομαδιαία δεδομένα με μαύρο χρώμα στον αριστερό άξονα) και ετήσια μεταβολή τους  (με κόκκινο χρώμα, δεξιός άξονας) :  (α) CO2 (ppm), (β) CH4 (ppb) και (γ) N2O (ppb) που προέρχονται
από το Παγκόσμιο Δίκτυο Αναφοράς Αερίων Θερμοκηπίου της NOAA.
Οι εποχικές καμπύλες τάσεων εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Τα δεδομένα N2O πριν από το 2001 είναι πολύ αραιά για να επιτραπούν αξιόπιστες εκτιμήσεις των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης.
  • Η τάση θέρμανσης της γης συνεχίστηκε

Μια σειρά από επιστημονικές αναλύσεις δείχνουν ότι οι ετήσιες παγκόσμιες επιφανειακές θερμοκρασίες ήταν 0,21-0,28 βαθμούς C πάνω από τον μέσο όρο του διαστήματος 1991 – 2020. Αυτό τοποθετεί το 2021 μεταξύ των έξι θερμότερων ετών από τότε που χρονολογούνται τα αρχεία από τα μέσα έως τα τέλη του 1800. Τα τελευταία επτά χρόνια (2015–2021) ήταν τα επτά θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί.

Παγκόσμιες ετήσιες επιφανειακές θερμοκρασιακές αποκλίσεις (πάνω από ξηρά και ωκεανούς) σε °C, από NOAA NCEI
  • Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί. 

Για 10η συνεχή χρονιά, η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε σε νέο υψηλό ρεκόρ και ήταν περίπου 97,0 mm υψηλότερη από τον μέσο όρο του 1993 — το έτος που σηματοδοτεί την έναρξη του αρχείου δορυφορικών μετρήσεων.

Αλλαγές στην παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας (χάρτης φόντου) και στην τοπική στάθμη της θάλασσας (κουκκίδες) μεταξύ 1993 και 2021. Στον παγκόσμιο ωκεανό, η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει σχεδόν παντού (μπλε). Χάρτης από NOAA Climate.gov, με βάση δεδομένων από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.

(συνεχίζεται)

Πηγή: National Oceanic and Atmospheric Administration, American Meteorological Society