Έκθεση IPCC: Η επείγουσα δράση για το κλίμα μονόδρομος για ένα βιώσιμο μέλλον (Μέρος Β)

Η πρόσφατη έκθεση σύνθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή -IPCC, υπογραμμίζει το μέγεθος των προκλήσεων λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο ρυθμός και η κλίμακα όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, και τα τρέχοντα σχέδια, είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές, εφικτές και αποτελεσματικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο, και είναι διαθέσιμες την κρίσιμη αυτή συγκυρία, σύμφωνα με την έκθεση. Διαθέτουμε τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά ελκυστικά μέσα για να περιορίσουμε το επίπεδο θέρμανσης ακόμη και στους 1,5°C, ενω η μετάβαση είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για νέες επιχειρήσεις και εξοικονόμηση πόρων.

«Η  Έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη λήψης πιο φιλόδοξων μέτρων και δείχνει ότι, αν ενεργήσουμε τώρα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο βιώσιμο μέλλον για όλους», ανέφερε ο πρόεδρος της IPCC Hoesung-Lee.

Προβλεπόμενες μελοντικές αλλαγές (a) της ετήσιας μεταβολής της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, (b) της ετήσιας μεταβολής της μέσης υγρασίας του εδάφους  (c) ετήσιας μέγιστης μεταβολής της βροχόπτωσης 1 ημέρας. Πηγή: IPCC

Αυτή τη δεκαετία, η ταχεία δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της υπάρχουσας προσαρμογής και των καθορισμένων στόχων. Η διατήρηση της θέρμανσης στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα απαιτεί βαθιές, γρήγορες και συνεχείς μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς. Οι εκπομπές θα πρέπει να μειώνονται μέχρι τώρα και θα πρέπει να μειωθούν σχεδόν στο μισό έως το 2030 για να περιοριστεί η θέρμανση στους 1,5°C.

Η λύση βρίσκεται στην ανθεκτική στο κλίμα ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει την ενοποίηση μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με δράσεις για τη μείωση ή την αποφυγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπους που παρέχουν ευρύτερα οφέλη.

Η έκθεση φέρνει στο επίκεντρο τις απώλειες και τις ζημιές που ήδη βιώνουμε και θα συνεχιστούν στο μέλλον, πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα. Η λήψη της σωστής δράσης τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετασχηματιστική αλλαγή που είναι απαραίτητη για έναν βιώσιμο, δίκαιο κόσμο.

«Η κλιματική δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας γιατί όσοι συνέβαλαν λιγότερο στην κλιματική αλλαγή πλήττονται δυσανάλογα», δήλωσε η Aditi Mukherji, μια από τους 93 συντάκτες της έκθεσης.«Σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Την τελευταία δεκαετία, οι θάνατοι από πλημμύρες, ξηρασίες και καταιγίδες ήταν 15 φορές υψηλότεροι σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές», πρoσέθεσε.

Πηγή: IPCC και WMO