Εκτοξεύθηκε με επιτυχία ο πρώτος Ευρωπαϊκός γεωστατικός μετεωρολογικός δορυφόρος τρίτης γενιάς MTG-I1

Εκτοξεύθηκε με επιτυχία ο Ευρωπαϊκός γεωστατικός μετεωρολογικός δορυφόρος τρίτης γενιάς MTG-I1 (Meteosat Third Generation – Imager 1). Η εκτόξευση έγινε το βράδυ της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022 από τη Γαλλική Γουιάνα. Ο MTG-I1, είναι ο πρώτος της τρίτης γενιάς μετεωρολογικών δορυφόρων (MTG) που φέρουν πιο προηγμένα και ακριβή όργανα για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη φαινομένων όπως π.χ. οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, η ομίχλη και οι πυρκαγιές.

Ο MTG-I1, όπως και ο προκάτοχός του MSG, θα «βλέπει» αδιάλειπτα την Ευρώπη, την Αφρική και μέρος της Ασίας και της Αμερικής. Κατά τις επόμενες εβδομάδες ο δορυφόρος θα μεταβεί στην τελική του θέση που βρίσκεται σε ύψος περίπου 36,000 χιλιομέτρων και πάνω από γεωγραφικό μήκος και πλάτος ίσο με μηδέν. Για περίπου 12 μήνες θα βρίσκεται σε προ-επιχειρησιακή λειτουργία, κατά την οποία όλα τα όργανά του θα ρυθμιστούν και θα ελεγχθούν.

Δύο βασικά όργανα τηλεπισκόπισης βρίσκονται επάνω στον νέο δορυφόρο. Το Flexible Combined Imager (FCI) και το Lightning Imager (LI). Το πρώτο (FCI) θα αντικαταστήσει το Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) των δορυφόρων δεύτερης γενιάς Meteosat Second Generation (MSG) που σταδιακά αντικατασταθούν από δορυφόρους MTG. Το δεύτερο (LI) θα καταγράφει συνεχώς τα ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα.

Σε  τι υπερέχει όμως ο MTGI1 συγκρινόμενος με τους MSG;

  • Όπως προαναφέρθηκε ο νέος δορυφόρος φέρει όργανο καταγραφής ηλεκτρικών εκκενώσεων (LI), ανάλογου του οποίου δεν υπήρχε στους MSG
  • Το όργανο FCI έχει μεγαλύτερη χρονική και χωρική ανάλυση, καθώς και περισσότερα φασματικά κανάλια. Πιο συγκεκριμένα το FCI έχει
    • 16 φασματικά κανάλια στο ορατό και υπέρυθρο, έναντι των 12 του SEVIRI των MSG.
    • 0.5-2 χιλιόμετρα οριζόντια ανάλυση στο ναδίρ, έναντι των 1-3 χιλιομέτρων του SEVIRI των MSG. Η οριζόντια ανάλυση εξαρτάται από το φασματικό κανάλι.
    • Συχνότητα ανανέωσης ίση με 10 λεπτά, έναντι των 15 του SEVIRI των MSG.

Κατά τα επόμενα χρόνια, μια σειρά από δορυφόρους MTG θα αντικαταστήσουν τους MSG. Οι πρώτοι από αυτούς θα είναι οι MTG-S1 και MTG-I2. Ο πρώτος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία σε όλο το βάθος της ατμόσφαιρας καθώς και της σύστασης της ατμόσφαιρας επάνω από την Ευρώπη. Ο δεύτερος θα είναι όμοιος με τον MTG-I1, όμως θα καλύπτει μόνο την Ευρώπη με ρυθμό ανανέωσης ίσο με 2.5 λεπτά. Στο σχετικό βίντεο της EUMETSAT παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρεις αυτοί δορυφόροι καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οργάνων τους.

ΠΗΓΗ πληροφοριών, εικόνων και βίντεο: EUMETSAT / ESA