Έντονα επεισόδια μεταφοράς σαχαριανής σκόνης προς Νότια Ευρώπη και Ατλαντικό στα μέσα Ιουλίου 2023

Οι προβλέψεις αιωρούμενων σωματιδίων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS*) δείχνουν μεγάλης κλίμακας μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς τη Δυτική Μεσόγειο και προς τον Κεντρικό Ατλαντικό μεταξύ 9 και 15 Ιουλίου 2023. 

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουλίου, με αποκορύφωμα την Τρίτη 11 Ιουλίου και έφερε αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων (PM10) κοντά στην επιφάνεια γύρω από τη Δυτική Μεσόγειο, με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, κυρίως στην Ισπανία, αλλά και σε όλη τη Δυτική Μεσόγειο μέχρι την Κορσική και τη Σαρδηνία έως τη Νοτιοανατολική Γαλλία και τη Βόρεια Ιταλία.

Προγνωστικό μοντέλο συγκεντρώσεων σκόνης τεσσάρων ημερών. Πηγή:CAMS

Στις πιο πληγείσες περιοχές, οι προβλέψεις σχετικά με τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 ανέφεραν υπέρβαση του μέσου ορίου έκθεσης 24 ωρών των 50 μg/m3, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας του αέρα.

Αυτό το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης συμπίπτει με τις συνθήκες καύσωνα στην Ισπανία και τη Δυτική Μεσόγειο που σχετίζονται με την προέλευση της αέριας μάζας πάνω από τη Σαχάρα. Σε αντίθεση με ορισμένα από τα επεισόδια στη Μεσόγειο νωρίτερα μέσα στο έτος, οι προβλέψεις μας δείχνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην επιφάνεια και στην ανώτερη τροπόσφαιρα“, δήλωσε ο Mark Parrington από την Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus.

Έντονο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης και στον Ατλαντικό

Προγνωστικό παγκόσμιο μοντέλο οπτικού βάθους αερολύματος 5 ημερών στα 550nm. Πηγή: CAMS. 

Επιπλέον, μετά από αρκετές εβδομάδες με μεταφορά σαχαριανής σκόνης κάτω του μέσου όρου στον Ατλαντικό Ωκεανό, οι παρατηρήσεις δείχνουν την ανάπτυξη σημαντικού νέου επεισοδίου μεταφοράς σκόνης στον Ατλαντικό Ωκεανό τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για τα μέσα Ιουλίου δείχνουν ότι οι άνεμοι Calima μεταφέρουν ένα παχύ νέφος σκόνης στα Κανάρια Νησιά και πέρα από τον Ατλαντικό.

Πηγή: Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus – Copernicus Climate Change Service