Έντονη ξηρασία πλήττει την Ανδαλουσία της Ισπανίας

Η Ισπανία βιώνει έντονες συνθήκες ξηρασίας. Τα επίπεδα των χειμερινών βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν το 2021-2022 είναι 35% κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον των λεκανών απορροής και στη βιοποικιλότητά τους.

 Οι παρακάτω εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 στις 12 Μαρτίου 2021 (αριστερά) και στις 2 Μαρτίου 2022 (δεξιά), δείχνουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ξηρασίας στο Εθνικό Πάρκο Doñana στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει την τοπική βλάστηση σε πλήρη άνθηση πριν από ένα χρόνο. Η εικόνα στα δεξιά αντίθετα, δείχνει την ίδια περιοχή ένα χρόνο μετά, με ορατή την έλλειψη νερού και βλάστησης στα έλη, ως συνέπεια των ανεπαρκών χειμερινών βροχοπτώσεων.

Το εθνικό πάρκο Doñana φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία έχει επηρεαστεί έντονα από τη συνεχιζόμενη ξηρασία. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα των χειμερινών δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Βιολογικό Σταθμό της Doñana υποστηρίζουν την εκτίμηση για εικοσαπλάσια μείωση του αριθμού των αμφιβίων σε ένα χρόνο, ως συνέπεια της έλλειψης νερού στα έλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2