ΕΟΠ: Κλιματικοί κίνδυνοι – ΜΕΡΟΣ E: Ζέστη και Κρύο: Ακραία Ζέστη- Τροπικές Νύχτες

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς κινδύνους, o αριθμός των τροπικών νυχτών, στις οποίες η ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 20 °C, έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη. Η Νότια Ευρώπη μπορεί να βιώσει έως και 100 τροπικές νύχτες ετησίως μέχρι το τέλος του αιώνα σε σενάριο υψηλών εκπομπών.

 Μετά τον κλιματικό κίνδυνο “Μέση Θερμοκρασία Αέρα”, ο επόμενος κίνδυνος της κατηγορίας “Ζέστη και Κρύο” που παρουσιάζεται στην έκθεση είναι η “Ακραία Ζέστη”.

 Μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει βιώσει έντονους καύσωνες από το 2000, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στα κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Η ακραία ζέστη συνδέεται στενά με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και γενικά επηρεάζει την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μόνο ο αριθμός των θανάτων από τον ευρωπαϊκό καύσωνα του 2003 εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 70.000, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό . Οι αστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αυξανόμενη θερμική ένταση, λόγω της επίδρασης του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας». Η ακραία ζέστη επηρεάζει επίσης τις υποδομές  μεταφορών και ενέργειας, τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα και αυξάνει την πιθανότητα πυρκαγιών.

Ο κλιματικός δείκτης “τροπικές νύχτες”

Από τους χαρακτηριστικούς δείκτες του κλιματικού κινδύνου της ακραίας ζέστης, είναι ο αριθμός τροπικών νυχτών. Ο δείκτης τροπικών νυχτών ορίζεται ως ο ετήσιος αριθμός ημερών με ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C και αφορά κυρίως τον τομέα της υγείας.

  • Προηγούμενες και προβλεπόμενες αλλαγές

Μελλοντικός αριθμός τροπικών νυχτών ανά έτος (ημέρες με ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας 20 °C) για τις περιόδους 2011-2040 (χάρτης στα αριστερά) 2041-2070 (μεσαίος χάρτης), 2071-2099 (χάρτης δεξιά) για το σενάριο υψηλών εκπομπών RCP8.5

Ο αριθμός των τροπικών νυχτών έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980, αλλά με σημαντική περιφερειακή διαφοροποίηση. Οι περαιτέρω αυξήσεις προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες στη νότια Ευρώπη, όπου μέχρι το τέλος του αιώνα θα μπορούσαν να βιώσουν έως και 100 τροπικές νύχτες ετησίως, σύμφωνα με το σενάριο υψηλών εκπομπών (RCP8.5).

Τα κλιματικά μοντέλα στα οποία βασίζονται οι σχετικές προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των αστικών θερμικών νησίδων, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τις νυχτερινές θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές πολύ περισσότερο από το περιβάλλον τους.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος- ΕΟΠ (European Environment Agency)

Περισσότερα:

ΕΕΑ: Heat and cold

Climate Adapt – Tropical Nights 2011-2099

EEA- what will the future bring when it comes to climate hazards?- Overview