ESA: Δορυφόροι ανιχνεύουν μεγάλες εκπομπές μεθανίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Μαδρίτης τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2021

Δορυφόροι υψηλής ανάλυσης έχουν εντοπίσει σημαντικές ποσότητες διαρροής μεθανίου από παρακείμενες τοποθεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κοντά στο κέντρο της Μαδρίτης, στην Ισπανία. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αποστολή Copernicus Sentinel-5P σε συνδυασμό με τις εμπορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης των δορυφόρων της GHGSat, επιστήμονες από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας -SRON και την εταιρεία GHGSat ανακάλυψαν ότι και στους δύο χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων εκλύονταν 8800 κιλά μεθανίου ανά ώρα τον Αύγουστο του 2021 – το υψηλότερο ποσό που έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη από την GHGSat.

Η περιοχή αναγνωρίστηκε αρχικά με βάση τη χαρτογράφηση των σημείων υψηλών εκπομπών μεθανίου χρησιμοποιώντας δεδομένα του οργάνου Tropomi του δορυφόρου Copernicus Sentinel-5P από ερευνητές στο SRON. Στη συνέχεια, η ομάδα της GHGSat χρησιμοποίησε τους δορυφόρους της για να εντοπίσει τα νέφη μεθανίου στις 20 Αυγούστου (1η εικόνα) και στις 13 Οκτωβρίου 2021(2η εικόνα), που προέρχονταν από δύο χώρους υγειονομικής ταφής σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων και οι οποίοι βρίσκονται μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης. Η μεγαλύτερη πηγή απελευθέρωνε μεθάνιο με ρυθμό που πλησιάζει τα 5000 κιλά την ώρα, με τις δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ένα νέφος αερίων του θερμοκηπίου να παρασύρεται προς τις κοντινές κατοικίες. Η αιτία των εκπομπών είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά τα δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων του 1999 απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης χωματερών της ΕΕ, να δεσμεύουν τα αέρια που δημιουργούνται από την αποσύνθεση οργανικού υλικού και είτε να τα χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας είτε να τα καίνε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του GHGSat, περίπου 350.000 νοικοκυριά θα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική ενέργεια από τον ρυθμό απώλειας μεθανίου των χωματερών της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεθάνιο, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020, το 26% των εκπομπών μεθανίου της ηπείρου προέρχεται από απόβλητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χωματερές και οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 8 – 10% όλων των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2025. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο οφείλεται στο μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου περίπου 85 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα σε διάστημα 20 ετών. Οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% από τα επίπεδα του 1990, έως το 2030. Οι διαπιστώσεις της GHGSat έγιναν λίγες μέρες αφότου η Μαδρίτη κατέγραψε την υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας στα χρονικά, κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης.

Οι περισσότεροι χώροι ταφής απορριμμάτων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι «υγειονομικοί» και σφραγισμένοι ως προς τη διαρροή χημικών στοιχείων στο περιβάλλον. Ωστόσο, σε χώρες σε όλη την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική, τα απορρίματα συνήθως καταλήγουν σε ανοικτές χωματερές. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εγκατεστημένοι σε έκταση περίπου 2000 στρεμμάτων ή μεγαλύτερη, και να δέχονται περισσότερους από 10 000 τόνους απορριμμάτων την ημέρα. Οι χώροι αυτοί αποτελούν γνωστές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μόλυνσης των υδάτων.

Οι δορυφόροι της GHGSat έχουν παρατηρήσει χωματερές που απελευθερώνουν μεγάλους όγκους μεθανίου σε τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Μία τοποθεσία, κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, μετρήθηκε ότι εκπέμπει 15.900 kg την ώρα μεθάνιο, που ισοδυναμεί με σχεδόν 400.000 kg διοξειδίου του άνθρακα την ώρα. Τον Απρίλιο του 2021 ο νεότερος δορυφόρος της GHGSat, με το όνομα Hugo, κατέγραψε μεγάλες ποσότητες μεθανίου (περίπου 4000 κιλά την ώρα) από τον ΧΥΤΑ “Matuail” των 730 στρεμμάτων στη νότια Ντάκα του Μπαγκλαντές – μια πόλη πληθυσμού σχεδόν 22 εκατομμυρίων.

Η συνεπής μέτρηση των εκπομπών αποτελεί πρόκληση για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές. Η GHGSat και το SRON συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση συνδυάζοντας δεδομένα Tropomi από τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-5P με τον μοναδικό σμήνος δορυφόρων υψηλής ανάλυσης GHGSat, με δυνατότητα να εντοπίσει την πηγή ακόμη και μικρών διαρροών.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος- ESA (European Space Agency)
Περισσότερα: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Satellites_detect_large_methane_emissions_from_Madrid_landfills
https://www.ghgsat.com/en/
Η στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο (αγγλικά): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
Υπολογισμοί ισοδυνάμων των αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με US Environmental Protection Agency
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references