Εταιρείες αγοράζουν δάση για να μπορούν να ρυπαίνουν

Βιομηχανίες κολοσσοί όπως η Shell, η Cucci, και η Disney αγοράζουν χιλιάδες στρέμματα γης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη με σκοπό την προστασία τους, ως αντιστάθμισμα της ρύπανσης που προκαλούν.

Χιλιάδες ακόμη εταιρείες πράττουν το ίδιο, ή δημιουργούνται ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, όπως η Native Energy. Είναι εταιρείες που προσφέρουν περιβαλλοντικές λύσεις σε βιομηχανίες και κράτη, με σκοπό τη μείωση της υλοτομίας, την προστασία από δασικές πυρκαγιές, την αναδάσωση, την εγκατάσταση αιολικών και ηλιακών πάρκων, κ.ά.

Η εθελοντική αγορά άνθρακα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, προβλέποντας 15πλάσια αύξηση της ζήτησης έως το 2030 και 100πλάσια αύξηση της ζήτησης έως το 2050. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, από λίγο περισσότερο από 3 δολάρια ανά κυβικό τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) τρία χρόνια πριν, σε περίπου 10 δολάρια ανά κυβικό τόνο το 2023. Η αγορά εκτιμάται ότι θα έχει αξία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος έως το 2030.

Όχι μόνο επενδύουν οι εταιρείες και τα κράτη σε αυτά τα projects, αλλά επιλέγουν να ασφαλίσουν τις επενδύσεις τους. Για παράδειγμα, η γαλλική ασφαλιστική εταιρεία Decartes Underwriting έχει ασφαλίσει προγράμματα προστασίας δασικών εκτάσεων της Αυστραλίας. Η Decartes Underwriting θα πρέπει να παρατηρεί τυχόν υποβάθμιση των δασών και σε περίπτωση καταστροφής (π.χ. δασική πυρκαγιά), να αποζημιώσει τον πελάτη της.

Η αντιστάθμιση του άνθρακα είναι ακόμη αμφιλεγόμενη, με τα έσοδα από τις πωλήσεις πιστώσεων άνθρακα συχνά να μην ωφελούν τις τοπικές κοινότητες που εργάζονται για την προστασία των οικοσυστημάτων τους.