Ευρωπαϊκή Κατάσταση Κλίματος 2021- Μέρος Γ: Θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων των λιμνών και ροές ποταμών

Το 2021, σε όλη τη γηραιά ήπειρο παρατηρήθηκαν αυξήσεις στις θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων των λιμνών και οι ροές των ποταμών βρέθηκαν κάτω από το μέσο όρο τα δύο τρίτα του έτους.

Στο Γ μέρος παρουσιάζονται οι κλιματικές μεταβλητές της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων των λιμνών και των ροών των ποταμών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση “Ευρωπαϊκή κατάσταση κλίματος- ESOTC 21” της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής (C3S) του προγράμματος Copernicus.

Θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων των λιμνών: αυξήσεις στις θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων σε όλη την Ευρώπη

Η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων των ευρωπαϊκών λιμνών ήταν κοντά στους 0,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τη θερμή περίοδο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, σημαντικά υψηλότερη από τα δύο προηγούμενα χρόνια και η έβδομη υψηλότερη για την ίδια περίοδο από το 1995, το έτος που ξεκίνησαν οι μετρήσεις.

Θερμοκρασιακές αποκλίσεις επιφανειακών υδάτων λιμνών (έγχρωμες κουκκίδες) στην Ευρώπη για τη θερμή περίοδο του βορείου ημισφαιρίου του 2021 (Ιούλιος–Σεπτέμβριος) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1996–2016. Οι τελείες με έναν επιπλέον ομόκεντρο κύκλο υποδεικνύουν τις θερμότερες και τις ψυχρότερες λίμνες το 2021 όσον αφορά τις αποκλίσεις της θερμής περιόδου. Βάση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας επιφανειακών υδάτων λιμνών GloboLakes/C3S. Πηγή: C3S/University of Reading.
Μηνιαίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις επιφανειακών υδάτων λιμνών (έγχρωμες κουκκίδες) στην Ευρώπη για τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο για την περίοδο αναφοράς 1996–2016. Βάση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας επιφανειακών υδάτων λιμνών GloboLakes/C3S. Πηγή: C3S/University of Reading.

97 από τις 126 λίμνες στην Ευρώπη παρουσίασαν θετικές αποκλίσεις, κατά μέσο όρο περίπου 0,5 βαθμούς Κελσίου. Οι υπόλοιπες 29 λίμνες, που βρίσκονται κυρίως στη βόρεια Ευρώπη, παρουσίασαν αρνητικές αποκλίσεις, με μέση θερμοκρασία περίπου -0,3 κάτω από το συνηθισμένο.

Κατά τη θερμή περίοδο, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των λιμνών της Ευρώπης αυξάνονται με μέσο ρυθμό περίπου 0,4 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

Εκροές ποταμών: κάτω από το μέσο όρο για τα δύο τρίτα του έτους συνολικά για την Ευρώπη

Μηνιαίες μέσες αποκλίσεις ροής ποταμών για το 2021 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1991-2020. Η διαβάθμιση είναι από ποταμούς με “εξαιρετικά υψηλή ροή” (μπλέ χρώμα) έως ποταμοί με “ιδιέταιρα χαμηλή ροή (κόκκινο χρώμα). Πηγή δεδομένων: Copernicus EMS/ECMWF

Τον Φεβρουάριο, οι εκροές των ποταμών ήταν πάνω από το μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Υπήρξε μια μετάβαση σε χαμηλές ροές σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα τον Απρίλιο, η οποία επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού.

Στη βορειοδυτική Ευρώπη, η απορροή ποταμών τον Ιούλιο ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί. Εξαιρετικά υψηλή ροή ποταμών μετρήθηκε σε πολλές λεκάνες απορροής, ειδικά για τους ποταμούς Meuse και Ρήνο, ως απόκριση στις έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ανατολικής Γαλλίας, του Βελγίου και της Γερμανίας.

Το φθινόπωρο επανήλθαν οι συνθήκες ροής ποταμών κάτω του μέσου όρου στην πλειονότητα της Ευρώπης, με εξαιρετικά χαμηλή ροή ποταμών σε μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: Copernicus Climate Change Service