Ευρωπαϊκή Κατάσταση Κλίματος 2021- Μέρος ΣΤ΄: Κλιματικά γεγονότα – Πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι

Πλημμύρες τον Ιούλιο στην κεντρική Ευρώπη: Ακραίες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές του Βελγίου, της Γερμανίας και των παρακείμενων χωρών

(Επάνω) Διάγραμμα που δείχνει τη βροχόπτωση σε όλο το Βέλγιο, τη Γερμανία και τις γύρω χώρες στις 14 Ιουλίου 2021. Η περιοχή που οριοθετείται από την πορτοκαλί γραμμή είναι αυτή που αναφέρεται στο κάτω πλαίσιο. (Κάτω) Ο μέσος όρος βροχόπτωσης για την πορτοκαλί περιοχή που εκτείνεται στα σύνορα του Βελγίου και της Γερμανίας, για κάθε ημέρα από την 1η Ιανουαρίου 1950 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το μέγεθος των κουκκίδων αντιπροσωπεύει το ποσό της βροχόπτωσης κάθε μέρα. η κυκλική πορτοκαλί κουκκίδα είναι για τις 13 Ιουλίου 2021 και η κυκλική κόκκινη κουκκίδα είναι για τις 14 Ιουλίου 2021. Βάση δεδομένων: ERA5. Πηγή: C3S/ECMWF.
(Αριστερά) ύψη βροχής (αποχρώσεις του μπλε) στις 14 Ιουλίου 2021. Βάση δεδομένων: ERA5. Πηγή: C3S/ECMWF. (Δεξιά) Ύψη βροχής (αποχρώσεις του μπλε) στις 14 Ιουλίου 2021. Βάση δεδομένων: E-OBS. Πηγή: C3S/KNMI

Στις αρχές Ιουλίου σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις σε μέρη της δυτικής Ευρώπης, με ύψη βροχής που ανήλθαν στο ανώτερο ένα τοις εκατό των ημερήσιων ποσοτήτων, ακολουθούμενες από τις υψηλότερες βροχοπτώσεις για την περιοχή στις 14 Ιουλίου. Οι ακραίες βροχοπτώσεις τροφοδοτήθηκαν εν μέρει από μια αργά κινούμενη περιοχή χαμηλών πιέσεων που μετέφεραν υδρατμούς στην περιοχή από μια ασυνήθιστα ζεστή Βαλτική Θάλασσα.

Τα στιγμιότυπα των αποκλίσεων των ημερήσιων θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας (SST) στη Βαλτική, για το διάστημα 1-30/7/2021 δείχνει ότι ήταν πάνω από τον μέσο όρο τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο του 2021.

Τα εδάφη στην περιοχή είχαν κορεστεί και δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν άλλο νερό, με αποτέλεσμα ταχεία απορροή και πλημμύρες ποταμών. Η εκροή των ποταμών στις λεκάνες απορροής Meuse και Rhine ήταν η υψηλότερη στα αρχεία από το 1991, όταν ξεκίνησαν οι καταγραφές.

Τμήματα του δικτύου των ποταμών που παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Πλημμύρες (EFAS), δείχνουν ότι η εξάωρη μέση προσομοιωμένη εκροή ποταμού από τις 11 έως τις 31 Ιουλίου 2021 υπερέβη τα διήμερα (κίτρινη), τα πενταετή (πορτοκαλί) ή τα 20ετή (κόκκινο) όρια της περιόδου πλημμύρας καθώς και τις περιοχές με τη μέγιστη προσομοιωμένη εκροή ποταμού από το 1991 (μωβ). Η λεκάνη απορροής που απεικονίζεται με μπλε χρώμα στον υποπίνακα υποδεικνύεται ωςη γκρι γραμμή στο κύριο σχήμα. Πηγή: Copernicus EMS/ECMWF
Επι τοις εκατό ανωμαλία υγρασίας εδάφους (%) για το διάστημα 13–16 Ιουλίου 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο για τις ίδιες ημέρες για την περίοδο αναφοράς 1991–2020. Σημειώστε ότι οι περιοχές με πυκνή βλάστηση και/ή υψηλή τοπογραφική πολυπλοκότητα καλύπτονται (με γκρι) καθώς η δορυφορική ανάκτηση υγρασίας του εδάφους δεν είναι αξιόπιστη σε αυτές τις περιοχές. Πηγή: C3S/TU Wien.

Πηγή: Copernicus Climate Change Service