Φεβρουάριος 2022: ο 7ος θερμότερος στην Ευρώπη και 6ος παγκοσμίως από το 1981

Ο Φεβρουάριος του 2022 ήταν ο 7ος θερμότερος Φεβρουάριος στην Ευρώπη και ο 6ος παγκοσμίως από την αρχή των συστηματικών καταγραφών το 1981.  Για 9ο συνεχόμενο μήνα καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας στην Ευρώπη σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1981-2010. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε κατά 2.37°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στην Ευρώπη και +0.22°C παγκοσμίως με περίοδο αναφοράς την 30ετία 1991-2020, ενώ για την περίοδο αναφοράς 1981-2010 οι αποκλίσεις ήταν μεγαλύτερες, με +2.94°C στην Ευρώπη και +0.42°C παγκόσμια.

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την απόκλιση της θερμοκρασίας από το 2000 μέχρι σήμερα μηνιαία, σε σχέση με τις περιόδους 30 ετών 1981-2010 και 1991-2020 και ανανεώνονται στην αρχή κάθε μήνα στη σελίδα μας.

 

Επιμέλεια γραφικών: Γιώργος Κύρος