Γαλλία: Έντονο και όψιμο επεισόδιο καύσωνα εκτός εποχής στα μέσα Οκτωβρίου 2022

Έντονο κύμα καύσωνα εκτός εποχής επηρεάζει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη και κυρίως την Ισπανία και τη Γαλλία. Η μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ξεπέρασε τους 33°C, σημειώνοντας ρεκόρ για το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Εικόνα 1. Αποκλίσεις τη μέγιστης θερμοκρασίας στην Ευρώπη την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με το μέσο όρο της 30ετίας 1991-2020.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στο Navarrenx στη Νοτιοδυτική Γαλλία σημειώθηκε μέγιστη θερμοκρασία στους 33.8°C, μια πολύ ακραία τιμή για το δεύτερο δεκαήμερο Οκτωβρίου.

Επίσης, στο Μπορντό της Γαλλίας σημειώθηκε μέγιστη θερμοκρασία στους 30°C. Σημειώνοντας πως μέχρι το 1977 στο Μπορντό δεν είχε καταγραφεί ποτέ θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 30°C τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ενώ, 45 χρόνια αργότερα, το 2022 αυτή η τιμή έχει επιτευχθεί (και μερικές φορές ξεπεραστεί με μεγάλο εύρος) περίπου πενήντα ημέρες (50) από τον Μάιο, και για πρώτη φορά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου (εως και 16°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα).

Η Γαλλία είναι μια χώρα που το 2022 έχει επηρεαστεί σημαντικά απo έντονους καύσωνες και μάλιστα εκτός εποχής (πρώιμους), καθώς ο Μάιος του 2022 εκτός του ότι καταγράφηκε ως ο πιο ζεστός στα χρονικά για τη Γαλλία, καταγράφηκε επίσης το πιο πρώιμο κύμα καύσωνα το διάστημα 15-22 Μαίου 2022, και τώρα ο Οκτώβριος του 2022 όπου καταγράφονται όψιμες, ακραίες τιμές θερμοκρασίας στα μέσα του μήνα.

Εικόνα 2. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας στην Γαλλία για το 2022 με βάση τον Εθνικό Δείκτη Θερμότητας. Πηγή εικόνας: Infoclimat.

Πηγές: Météo-France