Η αντανάκλαση του Ήλιου στις εικόνες των γεωστατικών μετεωρολογικών δορυφόρων ως ένδειξη της εποχής του έτους

Όπως ίσως θα περιμέναμε, οι ακτίνες του Ήλιου ανακλώνται ισχυρά επάνω στις υδάτινες επιφάνειες του πλανήτη μας. Η αντανάκλασή του Ήλιου καταγράφεται καθαρά στις εικόνες των γεωστατικών μετεωρολογικών δορυφόρων. Πως όμως μπορούμε από αυτή να καταλάβουμε προσεγγιστικά την εποχή του χρόνου στην οποία βρισκόμαστε;

Βίντεο από επεξεργασμένες εικόνες του δορυφόρου Himawari-8 | 2022/01/07 (ΠΗΓΗ: https://rammb-slider.cira.colostate.edu)

Στο βίντεο που δημιουργήθηκε από επεξεργασμένες εικόνες του Ιαπωνικού δορυφόρου Himawari-8, φαίνεται καθαρά η αντανάκλαση του Ήλιου στις επιφάνειες του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού. Ο δορυφόρος Himawari-8 βρισκόμενος σε γεωστατική τροχιά ακριβώς επάνω από τον ισημερινό, «βλέπει» την υδρόγειο από την ίδια πάντα πλευρά. Το «κέντρο» του δίσκου της Γης που βλέπει ο Himawari-8 βρίσκεται στη θέση με γεωγραφικό πλάτος 0 και γεωγραφικό μήκος ~140.7o. Η κλίση του άξονα της Γης σε σχέση με το επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο (Εικόνα 1) έχει ως αποτέλεσμα τον χειμώνα η εικόνα της αντανάκλασης του Ήλιου που φτάνει στον Himawari-8 να έρχεται από το νότιο ημισφαίριο και το καλοκαίρι από το βόρειο ημισφαίριο. Εφόσον λοιπόν στο σχετικό βίντεο η αντανάκλαση του Ήλιου γίνεται κάτω από την νοητή γραμμή του ισημερινού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα.

Εικόνα 1. Κλίση του άξονα της Γης σε σχέση με τον άξονα περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο (ΠΗΓΗ: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_orbit)