Η απόκλιση της μέσης στάθμης της θάλασσας την περίοδο 13 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2021

Επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία χαρτών: Γιώργος Κύρος

Η εξέλιξη της μέσης στάθμης της θάλασσας (MSL) έχει άμεσο αντίκτυπο στις παράκτιες περιοχές και είναι ένας κρίσιμος δείκτης της κλιματικής αλλαγής, καθώς αντανακλά τόσο την ποσότητα θερμότητας που προστίθεται στον ωκεανό όσο και την απώλεια μάζας λόγω της τήξης των πάγων της ξηράς. Παρατηρούνται μακροπρόθεσμες και διαχρονικές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα. Σχετίζονται έντονα με την τοπική μεταβλητότητα που παρατηρείται σε πελάγη και κλειστούς κόλπους, και αυτές οι διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα τον πληθυσμό που ζει σε παράκτιες περιοχές.

Ο παρακάτω χάρτης στο βίντεο δείχνει την παρατηρούμενη απόκλιση της MSL από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1993-2012 στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου κατά το διάστημα μεταξύ 13 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2021. Οι πολύχρωμες καμπύλες δείχνουν την ημερήσια μεταβολή της απόκλισης για τα 6 μεγαλύτερα πελάγη της Μεσογείου. Παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ανατολικής και δυτικής λεκάνης της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα κυρίως των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η παρατήρηση της MSL είναι πολύ σημαντική καθώς την τελευταία 25ετια στην Ευρώπη παρατηρείται ρυθμός αύξησης της MSL κατά 2-4 mm ανά έτος και ήδη από το 1993 παγκοσμίως η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά 8 cm. Το 30% της παγκόσμιας αύξησης αποδίδεται στη θερμική διαστολή των ωκεανών και το υπόλοιπο 70% στην τήξη των πάγων της ξηράς.